Time for Lyme

Nationale bloedtransfusiediensten

 

Nationale bloedtransfusiediensten hebben de verantwoordelijkheid om alleen bloed in te zamelen van donoren die een laag risico lopen op een infectie die via transfusie kan worden overgedragen en die hun eigen gezondheid waarschijnlijk niet in gevaar zullen brengen door bloeddonatie.
De nationale richtlijnen zijn gebazeerd op de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) die in 2012 zijn gepubliceerd.

Het 2012 WGO document :
Blood donor selection : guidelines on assessing donorsuitability for blood donation.
ISBN 978 92 4 154851 9
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/76724/9789241548519_eng.pdf

Paragraaf 7.5.2 betreffende de ziekte van Lyme
De spirocheet Borrelia burgdorferi wordt gedragen door insectenvectoren zoals teken, dazen en muggen.
Het kan de temperatuur van de bloedopslag overleven.
Transfusietransmissie is mogelijk, maar is niet gemeld.
Geïnfecteerde personen vertonen gewoonlijk symptomen van huiduitslag, koorts, lymfadenopathie, die vaak evolueren naar chronische artropathie en/of neurologische verwikkeling, en zullen waarschijnlijk worden geïdentificeerd en uitgesloten door zorgvuldige donorselectie.
Aanbeveling
Uitstel: Personen met een huidige diagnose van de ziekte van Lyme: uitstellen gedurende 28 dagen na voltooiing van de behandeling en volledig herstel, afhankelijk van wat het langst duurt.

Europese nationale bloedtransfusiediensten hebben aanvullende voorzorgsmaatregelen tegen de ziekte van Lyme.

Ze worden hier vermeld :

 

Rode Kruis-Vlaanderen

Nederlandstalig België

www.rodekruis.be

Voor een donatie krijgen alle donoren een medische vragenlijst die ze naar eer en geweten invullen en ondertekenen.

Deze vragen komen onder meer aan bod:
- Hebt u of had u ooit een ernstige aandoening?
- Heeft u in de voorbije maand een tekenbeet gehad?
- Heeft u in de voorbije maand geneesmiddelen gebruikt of een vaccinatie gekregen?
- Hebt u in de voorbije 4 maanden (of sinds uw laatste donatie): koorts, gezwollen lymfeklieren gehad of bent u sterk vermagerd?

Al deze vragen peilen onder andere naar infectierisico, waaronder infectie met Borrelia spp., en worden verder overlopen met de selectie-arts of gezondheidsmedewerker. Donoren die een tekenbeet hebben gehad, worden uitgesloten gedurende 4 weken indien de teek langer dan 24u heeft gepersisteerd op de huid (of indien er infectietekens waren zoals bv. erythema migrans). Donoren die nog niet 4 weken volledig klinisch hersteld zijn van Lyme (= 4 weken volledig klachten- en medicatievrij) worden ook uitgesteld. Bij de minste twijfel bij deze criteria wordt een donor uitgesteld voor donatie.

Alle donoren krijgen verder ook bij hun donatie een postdonatiekaart mee, onder meer om zaken te melden waarvan ze nog niet op de hoogte waren op het moment van hun bloedgift.

Meer informatie op de webpagina voor de richtlijnen rond een tekenbeet en ziekte van Lyme :

https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed-of-plasma/bloed-geven-hoe-waar-en-mag-ik/#ben-je-verkouden-of-ziek-geweest-heb-je-een-medische-aandoening-of-infectie

Bij een tekenbeet?
- Als de teek werd verwijderd binnen de 24 uur en er kwamen géén symptomen bij kijken en je kreeg géén behandeling, dan kan je gewoon bloed of plasma of plaatjes geven. Zonder uitstel.
- Als de teek níet binnen de 24 uur werd verwijderd (los van symptomen of behandeling), wacht je 1 maand met doneren.
- Als je symptomen kreeg van en/of een behandeling voor de ziekte van Lyme, dan wacht je 4 weken met bloed of plasma of plaatjes geven. Te tellen vanaf het verdwijnen van de symptomen én het stopzetten van de behandeling.

Croix-Rouge de Belgique (partie francophone et germanophone)

Belgische Rode Kruis (Franstalig en Duitstalig deel)

Frans- en Duitstalig België

www.donneurdesang.be

De Dienst voor het Bloed van het Belgische Rode Kruis (Franstalig en Duitstalig deel) hanteert momenteel de volgende criteria bij een vermoeden van borreliose of de ziekte van Lyme bij een bloed-, plasma- of trombocytendonor :

Borreliose, ziekte van Lyme: tegenindicatie voor tijdelijke donatie gedurende 3 maanden vanaf herstel

Tekenbeet :
- zonder lokale symptomen: donatie toegestaan
- bij lokale symptomen : tegenindicatie voor tijdelijke donatie gedurende 3 maanden

Wij voeren geen overeenkomstige biologische test uit.

Punainen Risti Veripalvelu

Finse Rode Kruis Bloeddienst

Finland

www.veripalvelu.fi

In Finland, worden de in 2012 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gepubliceerde richtlijnen, paragraaf 7.5.2, letterlijk gevolgd.

De meest gedetailleerde aanvullende voorzorgsmaatregelen worden niet genomen om te testen op borreliose in het bloed van donoren.

Centro Nazionale Sangue Istituto Superiore di Sanità

Nationaal Bloedcentrum Hoger Instituut voor Gezondheid

Italië

www.centronazionalesangue.it

Gezien het lage aantal gevallen in de algemene bevolking dat jaarlijks aan het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid wordt gemeld, wordt in Italië het transfusierisico voor de ziekte van Lyme als verwaarloosbaar beschouwd. Daarom wordt er, zelfs als er geen bewijs is voor transfusietransmissie, geen bloeddonorscreening uitgevoerd.

Momenteel zijn de preventiemaatregelen voor het Italiaanse bloedtransfusienetwerk uitsluitend het anamnestisch onderzoek en het daaruit voortvloeiende uitstel, tot 12 maanden na herstel voor personen die de ziekte van Lyme hebben opgelopen.

Kroatisch Instituut voor Transfusiegeneeskunde

Croatië

www.hztm.hr

In het Kroatisch Instituut voor Transfusiegeneeskunde worden bloeddonoren niet getest op Borrelia burgdorferi, de veroorzaker van de ziekte van Lyme.

Hongaarse Nationale Bloedtransfusiedienst

Hongarije

www.ovsz.hu

Om de internationale regelgeving voortdurend te bewaken, zijn Europese en nationale regelgeving echter verplicht voor ons.
Volgens onze huidige regelgeving moeten opsporingsambtenaren als volgt te werk gaan:

"Ziekte van Lyme (borreliose): U kunt geen bloed doneren als u op dit moment ziek bent of in het afgelopen jaar borreliose (ziekte van Lyme) heeft gehad.
DE UITSLUITING DUURT EEN JAAR (365 DAGEN) VANAF DE GENEZING DIE WORDT BEWEZEN DOOR DE ONDERZOEK"

U kunt dit reglement inzien en later opvolgen op onze website https://www.ovsz.hu "Informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor bloeddonatie".
De OVSz is op dit moment niet van plan om nog een screeningstest in te voeren.