Time for Lyme

5 suggesties naar beleid door de Europese commissaris DG volksgezondheid

 

De resolutie van het Europees Parlement van 15 november 2018 over de ziekte van Lyme (borreliose) (2018/2774 (RSP)).

 

Time for Lyme stelt voor te beginnen met de volgende 5 doelstellingen :

A De diagnoze Lyme stellen op basis van een klinische vragenlijst.
Omdat de bestaande bloedtesten onvoldoende betrouwbaar zijn.
B Informatie verzamelen van patiënten via internetbevragingen.
Bijvoorbeeld :
- lymeinfectionsfroides.weebly.com
- www.lymedisease.org
C Moedig huidige en toekomstige artsen aan om mee te werken aan het ontwerpen van een nieuw raamwerk voor de behandeling van de ziekte van Lyme waarbij innovatie, onderzoek en een patiëntgerichte aanpak centraal staan.
D Onderzoek naar nieuwe behandelingen ondersteunen.
Speciek onderzoek om de nuttige behandelingsduur te bepalen, op basis van bloedonderzoek (zelfs experimenteel) die het einde van een infectie tonen.
E Onderzoek naar geneesmiddelen bevorderen.
Speciek onderzoek naar plantenextrakten om antibiotika te vervangen.